Politica de confidentialitate

SC NOBLISIME SRL, cu sediul social in Sos. Salaj nr. 363, bl. 10-11, corp 11, spatiul comercial nr. 5, subsol, avand codul unic de inregistrare nr. RO32682135, numar de ordine in registrul comertului J40 /567 /2014, telefon 0371080085, in calitate de operator de date cu caracter personal colecteaza, inregistreaza, utilizeaza, stocheaza si distribuie date cu caracter personal de tipul: nume si prenume, adresa de domiciliu, numar de telefon, adresa de email, in scopul de ofertare, publicitate, reclama si marketing direct (apeluri telefonice, SMS-uri, e-mail, newsletter si materiale tiparite pentru promovare produselor si serviciilor oferite) si orice alte comunicari comerciale inclusiv cele electronice prin newsletter.

Datele dvs cu caracter personal sunt comunicate angajatilor societatii si nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate dupa care vor fi sterse daca nu ne deveniti client (1 luna).